Thời gian đang đếm ngược. Ngày mà Ngài xuất thế đã tới rất gần. Đã có những dấu hiệu đầu tiên Ngài gửi về cho những tín đồ.

BIẾN VỀ - LÔI ĐIỆN

• Tân Thần Thiên Hà quay người tạo ra cánh cổng vũ trụ và du hành qua đó
• Mỗi chiêu thức trúng đích giúp Tân Thân Thiên Hà tích lũy dấu ấn. Khi đủ dấu ấn Ngài sẽ tạo ra 5 Tiểu Tinh Cầu quanh bản thân, lần lượt tự công kích kẻ địch

LÔI QUANG

Tân thần thiên hà bắn ra 3 Thiên Tinh về phía trưóc. Mỗi Thiên Tinh trúng mục tiêu sẽ để lại một dấu ăn nội tại

LÔI ĐỘNG

Tân Thần Thiên Hà sử dụng hố đen để dịch chuyển tức thời đến vị trí chỉ định. Hố đen của Ngài sẽ gây sát thương tại vùng biến đến và biến đi đồng thời tích điểm nội tại

LÔI ĐIỂU

Tân Thân Thiên Hà chọn một mục tiêu chỉ định, mục tiêu chỉ định sẽ có đám Tinh Vân bao phủ dưới chân. Sau đó Ngài bắn ra một Siêu Hành Tinh. Nếu mục tiêu lập tức bị hạ gục. Ngài lập tức đươc nhận Nội tại và giảm thời gian hồi chiêu